24°

06.05.2020 HZJZ – Preporuka o načinu stavljanja u funkciju dječjih igrališta te načinu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19

S obzirom na rizik prijenosa bolesti COVID-19 prilikom stavljanja u funkciju dječjih igrališta i rekreacijskih poligona na otvorenome preporuča se sljedeće:
Organizacija – Dječja igrališta i rekreacijski prostori na otvorenome stavljaju se u funkciju. Stavljaju se na raspolaganje i prateći sadržaji poput klupa za sjedenje na otvorenome.
Fizička distanca – Potrebno je održavati fizičku distancu među osobama od 1,5 metra. Pri tome pratitelj djeteta i dijete ne moraju održavati fizičku distancu. Potrebno je obratiti pažnju odnosno podučiti djecu da izbjegavaju grupiranje na jednom mjestu i održavaju fizičku distancu koliko je moguće.
Dezinfekcija i nošenje maski za lice – Za vrijeme boravka na dječjim igralištima te tijekom bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom preporuča se češće dezinficirati ruke te izbjegavati
dodirivanje lica nečistim rukama.

Pridržavati se svih općih i higijenskih mjera – Opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su na poveznici: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Dodatne-upute-zapojedince-kolektive-i-poslodavce.pdf