24°

24.07.2020 Ishođenjem akata za gradnju I izradom studijske dokumentacija završena je 1. faza projekta „Valorizacija kulturne baštine I brendiranje turističke destinacije Općine Lekenik“

Obnova kulturne baštine i razvoj turističke destinacije

Općina Lekenik ishodila je akte za gradnju temeljem projektne dokumentacije izrađene u sklopu projekta „Valorizacija kulturne baštine i brendiranje turističke destinacije Općine Lekenik“ koji je pripremljen i proveden u suradnji Općine Lekenik i Sisačke Biskupije, po pozivu za dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, grupa A, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Razvoj turističke destinacije

Opći cilj ovog Projekta je obnova i valorizacija kulturne baštine i razvoj turističke destinacije za doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju i razvoju kontinentalnog turizma.

3 mala pristaništa na Kupi

Glavni element projekta je „Priprema studijske i projektne dokumentacije“. Integriranim programom predviđena je obnova i valorizacija kulturne baštine i razvoj turističke destinacije Općine Lekenik, na području od Žažine do Starog Farkašića, uz rijeku Kupu, kao idealnog mjesta za razvoj kontinentalnog turizma ovog područja. Predviđena je valorizacija etnografske baštine i tradicijskih zanata kraja te otvaranje Etnografskog muzeja sa suvenirnicom. Od projektne dokumentacije izrađena je dokumentacija postojećeg stanja za 3 sakralna objekta: Crkvu sv. Nikole i Vida u Žažini, Kapelu sv. Fabijana i Sebastijana u Letovaniću i Crkvu Pohoda BDM i sv. Antuna pustinjaka u Starom Farkašiću, za koju je ishođena suglasnost Konzervatorskog odjela u Sisku. U okviru projekta također je izrađena projektna dokumentacija za multimedijalnu dvoranu, te za 3 mala pristaništa na rijeci Kupi u Žažini, Letovaniću i Starom Brodu za koje su ishođeni akti za gradnju. Također je izrađena i projektna dokumentacija za šetnicu u Žažini za koju će se akt za gradnju ishoditi nakon što Hrvatske vode realiziraju svoj projekt rekonstrukcije nasipa u Žažini. Od studijske dokumentacije izrađena je Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi te Strategija pozicioniranja i promocije brenda.