24°

03.03.2020 Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora

Sisačko-moslavačka županija objavila je J A V N I POZIV za dodjelu bespovratnih potpora po Projektu «Unapređenje turističke ponude Sisačko-moslavačke županije» za 2020. godinu.
Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge; seljačka domaćinstva/OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičke osobe – privatni iznajmljivači koji su:
-registrirani na području Sisačko-moslavačke županije i čiji se programi provode na području Sisačko-moslavačke županije
-koji pozitivno posluju-koji imaju podmirene obveze prema državi
– koji imaju podmirene obveze prema Sisačko-moslavačkoj županiji.
Sredstava potpore dodjeljivat će se za turističke projekte koji potiču i doprinose razvoju:
– povećanju standarda kvalitete i dodatne ponude u smještajnim i ugostiteljskim objektima
– razvoju turističke infrastrukture: obnova, uređenje i stavljanje u turističku funkciju kulturne, graditeljske baštine, objekata u funkciji pružanja turističkih usluga u ruralnom prostoru
– vinski podrumi, klijeti, kušaone vina, sira, suvenirnice, prostori i sadržaji vezano za etno zbirke i tradicijske zanate, turistički info centri, uređenje i opremanje kampova i sl.
– valorizaciji resursa prirodne baštine kroz turizam (špilje, vidikovci, adrenalinski parkovi i sl.)
– posebnih oblika turizma
Prihvatljive aktivnosti su: nabava roba i radova/usluga za provedbu prijavljenog projekta/programa prema prihvaćenim troškovima projektnog prijedloga.Porez na dodanu vrijednost, carine, uvozne pristojbe i druge naknade nisu prihvatljivi trošak za dodjelu bespovratnih potpora.
Sredstva potpora se odnose na prihvatljive troškove u tekućoj kalendarskoj godini.
Projekt i Upute za prijavitelje na javni poziv dostupni su na web-stranici Sisačko-moslavačke županije (www.smz.hr), pod poveznicom „Natječaji“. U navedenom Projektu i Uputama nalaze se sve bitne informacije o prihvatljivim zahtjevima, kriterijima za vrednovanje projekta kao i informacija o načinu provedbe projekta.