22°

10.03.2021 KAPITALNE POMOĆI SMŽ ZA NOVE INVESTICIJE U PROIZVODNJI U 2021. GODINI

Cilj ovog Projekta je dodjela kapitalnih pomoći u svrhu osnivanja novih, opstojnosti i razvoja postojećih obrta i mikro trgovačkih društava koji djeluju na području Sisačko-moslavačke županije, a bave se proizvodnom djelatnošću.

Prihvatljivi primatelji su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao obrti i mikro trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) a bave se proizvodnom djelatnosti i imaju sjedište te obavljaju djelatnost na području Sisačko – moslavačke županije. Korisnici moraju prilikom podnošenja zahtjeva zadovoljiti i slijedeće uvijete:

– zapošljavati od minimalno jednog zaposlenog do 9 (i 9) zaposlenih

– registrirani su minimalno 3 mjeseca – pozitivno su poslovali u prethodnoj godini

– imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima – nisu imali blokadu poslovnog računa dužu od 30 dana u proteklih šest mjeseci do podnošenja zahtjeva

– od njih nije zatražen povrat niti su u postupku povrata državnih potpora ili potpora male vrijednosti

– nisu primili potporu u obliku subvencije, bespovratne potpore, povoljnog kredita, leasinga ili jamstva iz nacionalnog/ EU izvora, čime bi maksimalno dozvoljen intenzitet potpore bio premašen (Uredba o potporama male vrijednosti i Uredba o općem skupnom izuzeću – GBER)

– nisu društvo u poteškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama (Uredba Komisije EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.) što uključuje da za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnoj ili stečajnog postupka odnosno da za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad

Prihvatljivi troškovi su: uređenje proizvodnog prostora te nabava strojeva, opreme i/ili alata.

Potpora može iznositi do 75% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna za prihvatljive troškove.

Više na:

https://www.smz.hr/natjecaji/105-gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/8477-javni-poziv-kapitalne-pomoci-za-nove-investicije-u-proizvodnji