TZO Lekenik

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LEKENIK

ZAGREBAČKA 66

44272  LEKENIK

tel/fax: ++385(0)44 743-065
mob: ++385(0)98 788-177

OIB: 80624429876

e-mail: kontakt@tzo-lekenik.hr

O nama

Turistička zajednica Općine Lekenik je pravna osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezani na području općine Lekenik.
Sjedište Zajednice je u Lekeniku, Zagrebačka 66. Telefon: 00385/44 743-065

Zadaće Zajednice su poticanje, unapređenje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago…) turističkog područja kojem pripada općina, poticanje aktivnosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju turističku i ugostiteljsku djelatnost, suradnja i koordinacija pravnih i fizičkih osoba koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet, poticanje i organiziranje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, športskih i dr. priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude kraja, zaštita okoliša…

Obvezatni članovi Zajednice su sve domaće pravne i fizičke osobe kojena području Zajednice imaju svoje sjedište ili podružnice, pogon ili sl., a koje ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljskih i turističkih djelatnosti.

Turističke osobitosti Općine Lekenik su ljepota prirode kroz sva četiri godišnja doba, mogućnost lova, ribolova i kupanja, osebujno drveno graditeljstvo, bogatstvo narodnih običaja, vinogradarska i gastronomska ponuda.

 

Razvoj Turističke zajednice Općine Lekenik

Osnivačka skupština Turističke zajednice Općine Lekenik održana je 27. studenog 1996. godine. Za prvog predsjednika izabran je Stjepan Piškor, a za članove Turističkog vijeća Dragutin Vlahovac,  Franjo Kenig, Ivan Sovina, Zoran Gregurić, Ana Kardaš, Katica Perović, Branko Pavleković i Božidar Škofač.

Prva sjednica TV-a održana je 29. siječnja 1997. Uz Stjepana Piškora, predsjednici su još bili Zoran Gregurić i Ana Kardaš (sada Perović).
Na izbornoj Skupštini TZO-a Lekenik 14. studenog 2005., na prijedlog Općinskog poglavarstva za novog je predsjednika izabran Božidar Antolec, a za članove Turističkog vijeća: Ana Perović, Zoran Gregurić, Božidar Škofač, Željko Dumbović, Jurice Belle, Ilija Šimović, te predstavnici Poglavarstva vlč. Marko Cvitkušić i Ljubica Smolković. U Nadzorni odbor izabrani su: Branka Jurišić, Ivan Sovina i Davorka Podnar. Na godišnjoj Skupštini 08. ožujka 2007. umjesto Ilije Šimović u Turističko vijeće izabran je Ante Brnić.