22°

24.03.2020 OBAVIJEST – Gospodarenje otpadom Sisak

Gospodarenje otpadom Sisak izdalo je dana 23. ožujka 2020. obavijest u kojoj navodi kako se u tjednu od 23.03.2020. do 27.03.2020. godine ukidaju sve linije koje odvoze otpad od korisnika koji imaju svoje individualne spremnike od 120 litara.

Isto tako, obustavlja se i odvoz korisnog otpada (žute i plave vrećice).

Sukladno gore navedenom mole korisnike da višak otpada koji im ne stane u spremnike odlažu u vreće za otpad koje će se sakupiti i odvesti zajedno s kantama u periodu od 30.03. do 03.04.2020. godine.

Kontejneri zapremnine 1100 i 5000 litara koji su namijenjeni domaćinstvima kolektivnog stanovanja odnosno građanima koji žive u zgradama nastavit će se prazniti uobičajenom dinamikom.

Također podsjećaju kako je odgođen odvoz krupnog (glomaznog) otpada i odvoz granja.

U ovoj teškoj situaciji mole korisnike za razumijevanje.