22°

12.03.2021 Otvorena mjera ulaganja u vinarije i marketing vina

Naziv natječaja:  Mjera Ulaganja u vinarije i marketing vina

Prihvatljivi korisnici: Poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Prihvatljivi iznos:
-1.500.000. eura za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe)
-750.000 eura za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna eura
-550.000 eura za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna eura i više

Prihvatljivi troškovi:

(a) izgradnja, stjecanje, iznajmljivanje ili poboljšanje nepokretne imovine;

 

(b) kupnja ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti;

 

(c)  opći troškovi povezani s izdacima iz točaka (a) i (b), a osobito naknade arhitektima i inženjerima i naknade za savjetovanja te studije izvedivosti;

 

(d)  kupnja ili razvoj računalnih softvera i kupnja patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova.

 

Sažetak natječaja:
Ciljevi mjere ulaganja u vinarije i marketing vina su povećanje proizvodnje kvalitetnih vina i povećanje konkurentnosti proizvođača kroz modernizaciju proizvodnje vina, te kroz nova ulaganja u infrastrukturu vinarija i prerađivačkih kapaciteta, a sve u cilju smanjenja troškova proizvodnje uzimajući u obzir zahtjeve iz područja sigurnosti hrane i visokih ekoloških standarda u procesu proizvodnje.

Rok za predaju dokumentacije: Rok za podnošenje prijava je do 30. travnja 2021. godine.

Link: https://www.apprrr.hr/mjera-investicija-u-vinarije-i-marketing-vina/