24°

26.05.2020 Promocija Tartufarenja u Turopoljskim šuma

Turistička zajednica Zagrebačke županije i TZO Lekenik održali su radni sastanak o zajedničkoj suradnji na temu promocije Tartufarenja u Turopoljskim šuma. Sastanku je sudjelovao i lekenički tartufar Mario Kolić, a direktorica TZŽZ-e Ivana Alilović, razgledala je i Hotel Dvorac Jurjevec u Brežanama Lekeničkim koji je u fazi ishođenja potrebnih dozvola prije otvorenja u pratnji direktorice hotela Duške Župan.