20°

04.03.2021 Unaprijedite turističku ponudu SMŽ u 2021. godini-otvoren javni poziv

Sisačko-moslavačka županija objavila je 25.02.2021. godine Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po Projektu „Unapređenje turističke ponude Sisačko-moslavačke županije“ za 2021. godinu, a koji traje 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Ukupni fond sredstava koji se dodjeljuje iznosi 400.000,00 kn, dok intenzitet maksimalne pojedinačne potpore iznosi 70.000,00 kn, a podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 50%.

Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju:

  • trgovačka društva izvan javnog sektora,
  • obrti,
  • zadruge,
  • seljačka domaćinstva/OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge) i
  • fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Podnositelji trebaju biti registrirani na području Sisačko-moslavačke županije i programi koje provode također trebaju biti na području Sisačko-moslavačke županije, trebaju pozitivno poslovati, imati podmirene obveze prema državi i prema Sisačko-moslavačkoj županiji.

Sve detaljne informacije nalaze se na slijedećem linku

https://www.smz.hr/natjecaji/105-gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/8478-javni-poziv-unapredenje-turisticke-ponude-smz-za-2021-godinu